Wystąpienia Edukacyjno-Inspiracyjne #3

Wystąpienia Edukacyjno-Inspiracyjne (E-I) #3

Mój sposób na zamianę skomplikowanego zagadnienia w zrozumiałe i ciekawe. Zamiast od razu recytować, czy nie daj Boże umieszczać na slajdzie całą definicję, dzielę ją na wiele części, które „odkrywam” sukcesywnie podczas wystąpienia. Warunkiem jest powiązanie każdej nowo przedstawianej części definicji z ciekawym faktem, przykładem czy studium przypadku.

Co zyskują słuchacze, gdy zastosujemy tę metodę? Słuchacze stopniowo „zanurzając” się w definicji, czują się komfortowo, gdyż to mówca bierze na siebie odpowiedzialność ciekawego wyjaśnienia zagadnienia, a nie słuchacz zapamiętywania sztywnych i często niezapamiętywalnych wyrażeń.

Jak to wygląda w praktyce? Chętnie przedstawię to na wskazanym przez Państwa przykładzie. Zapraszam do komentowania wpisując przykłady zagadnień, definicji lub sformułowań, które specjalnie na potrzeby wpisu wyjaśnię moją metodą, a może nawet nagram film z prezentacją. Zachęcam, aby zagadnienia były trudne, ale i przydatne dla większości z nas.

 

Karol Bartkowski

Cold Calling & Public Speaking Expert

Wystąpienia Edukacyjno-Inspiracyjne  Część 1 | Część 2 | Część 3 | Część 4 | Część 5

 

Komentarzy: 3

  1. […] Edykacyjno-Inspiracyjne  Część 1 | Część 2 | Część 3 | Część 4 | Część […]  2. […] Edykacyjno-Inspiracyjne  Część 1 | Część 2 | Część 3 | Część 4 | Część […]  3. […] Edukacyjno-Inspiracyjne  Część 1 | Część 2 | Część 3 | Część 4 | Część […]