Wystąpienia Edukacyjno-Inspiracyjne #4

Wystąpienia Edukacyjno-Inspiracyjne #4

Jak formułować treść stosując punkty zaczepienia. Jim Wheeler w swojej książce „Moc innowacyjnego myślenia” podpowiada, nawiązać kontakt potrzebny jest punkt zaczepienia w jednej z 3 stref. Strefa:

1. Bezpieczna – wraz ze słuchaczami macie ten sam poziom wiedzy, np. programista przemawia do programistów.

2. Rozpoznania – mamy dużą wiedzę w temacie, nie jesteśmy pewni swoich kompetencji np. najlepszy handlowiec ma poprowadzić szkolenie ze sprzedaży dla kolegów.

3. Niebezpieczna – mamy tylko część kompetencji i nawet o tym nie wiemy np. znakomity architekt otwiera własne biuro projektowe i zderza się ze wszystkimi aspektami prawno-ekonomicznymi.

Jak zatem zastosować tę wiedzę w wystąpieniach E-I?

Jeśli zaczynamy występować omawiajmy doskonale znane nam tematy. Nawet jeśli omawiamy znane nam tematy sprawdzajmy, czy używamy zrozumiałego języka i czy wyleczyliśmy się z języka branżowego. Wchodząc w nowe obszary zadbajmy o kilka bezpiecznych punktów zaczepienia stosując m.in. metafory, analogie i historie. Uznajmy, że myślenie życzeniowe pasuje jedynie dzieciom i weryfikujmy rzeczywistość.

 

Karol Bartkowski

Cold Calling & Public Speaking Expert

Wystąpienia Edukacyjno-Inspiracyjne  Część 1 | Część 2 | Część 3 | Część 4 | Część 5

 

Komentarzy: 2

  1. […] Edukacyjno-Inspiracyjne  Część 1 | Część 2 | Część 3 | Część 4 | Część […]  2. […] Edukacyjno-Inspiracyjne  Część 1 | Część 2 | Część 3 | Część 4 | Część […]