Wystąpienia Edukacyjno-Inspiracyjne #5

Wystąpienia Edukacyjno-Inspiracyjne #5

Jak omówić złożony problem, zagadnienie?

Stosując metodę „Naj z Naj”.  Wybieramy 3-5 NAJważniejszych przyczyn lub czynników lub skutków lub mieszankę np. 3 przyczyny i 2 skutki. Następnie wystąpienie opieramy na dokładnym omówieniu 1-3 NAJ z NAJ, a pozostałe, mniej ważne dla konkretnych słuchaczy lub oczywiste tylko akcentujemy.  Moje flagowe wystąpienie Eliminacja SamoUtrudniania jest o fascynującym zagadnieniu, które ma kilkadziesiąt naukowo zbadanych objawów, więc nie ma szans na omówienie wszystkich. Stąd wybieram 5 które pasują do danej grupy słuchaczy i omawiam tylko 2-3, gdyż pozostałe owszem są dla nich istotne, ale je doskonale znają, choć wcześniej nie łączyli ich z SamoUtrudnianiem i tak (po ustaleniu ze zleceniodawcą) wymieniam np.: 1. Perfekcjonizm. 2. Prokrastynacja. 3. Lęk przed sukcesem. 4.  Spostrzeganie niesprawiedliwości. 5. Lęk przed wystąpieniami publicznymi. Natomiast dokładnie omawiam np.  2. Prokrastynację. 4. Spostrzeganie niesprawiedliwości. Dzięki temu okazujemy również szacunek słuchaczom i ich inteligencji nie próbując nawet stać się starym belfrem, co to „wszystko Ci wyjaśni, a Ty zaśnij”.

Inne tematy, które omawiam oraz cennik wystąpień znajdują się TU

 

Karol Bartkowski

Cold Calling & Public Speaking Expert

Wystąpienia Edukacyjno-Inspiracyjne  Część 1 | Część 2 | Część 3 | Część 4 | Część 5

 

Komentarzy: 2

  1. […] Wystąpienia Edykacyjno-Inspiracyjne  Część 1 | Część 2 | Część 3 | Część 4 | Część 5 […]  2. […] Wystąpienia Edykacyjno-Inspiracyjne  Część 1 | Część 2 | Część 3 | Część 4 | Część 5 […]